Pielęgnacja zieleni wysokiej

przycinanie korony drzewZajmujemy się profesjonalną pielęgnacją zieleni wysokiej. Prace wykonujemy z użyciem profesjonalnego sprzętu, jaki jest podnośnik koszowy. W zakres naszych prac wchodzą:

  •  kształtowanie korony drzew,
  •  usuwanie chorych lub uszkodzonych elementów,
  •  cięcia związane z zagrożeniem infrastruktury,
  •  naprawa statyki drzew,
  •  przycinka pielęgnacyjna drzew parkowych.

Przycinanie drzew

Wykonujemy cięcia pielęgnacyjne, techniczne i sanitarne. Współpracujemy z zarządcami obszarów parkowych, ciągów trakcji elektrycznych oraz pasów drogowych, gdzie konieczna jest cykliczna przycinka związana z bezpieczeństwem użytkowników. Korzystamy z podnośnika koszowego o dużych możliwościach manewrowych, co niezwykle ułatwia i przyspiesza wykonanie prac. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani, aby zadbać o ochronę użytkowników terenu oraz poszczególnych obiektów.

Pielęgnacja drzew jest niezwykle ważna zarówno dla bezpieczeństwa korzystających z danego terenu, jak i dla ich zdrowego rozwoju. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas cięcia roślin.